Masterise Marina One Logo

MASTERISE GROUP VÀ SAVILLS HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CƯ DÂN

Với hai giá trị cốt lõi : Khách hàng là trọng tâm và Sáng tạo – Cải tiến đã được song hành với Masterise Group đề cao khi lựa chọn hợp tác cùng đơn vị quản lý Bất động sản có danh tiếng toàn cầu Savills ( Anh Quốc) trong hơn 5 năm hoạt động …

MASTERISE GROUP VÀ SAVILLS HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CƯ DÂN Read More »